• Trang chủ
  • Niên lịch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Niên lịch
0_nien-lich_wowtime_Dh_Dong-Do-HDIU.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 27 năm ngày thành lập Trường Đại học Đông Đô – HDIU (03/10/1994 -03/10/2021)

02-10-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Được thành lập ngày 3/10/1994 theo Quyết định số 534/TTg của Thủ tướng chính phủ, Đại học Đông Đô (Hanoi Dong Do International University – HDIU) là một trong những trường đại học đầu tiên được thành lập theo chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 65 của 122 trang (1214 bài)Đầu<...6162636465...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ