• Trang chủ
  • Niên lịch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Niên lịch
0_nien-lich_wowtime_UNETIT-san-truong_04.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 14 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) (11/09/2007 – 11/09/2021)

11-09-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I, tiền thân là Trường Trung cấp Kỹ thuật III, được thành lập năm 1956.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 68 của 122 trang (1214 bài)Đầu<...6667686970...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ