• Trang chủ
  • Niên lịch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Niên lịch
0_nien-lich_wowtime_Dh_Hai-Duong-02.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 10 năm ngày thành lập Trường Đại học Hải Dương ( 26/07/2011 – 26/07/2021)

25-07-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường Đại học Hải Dương là Trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương, được thành lập ngày 26 tháng 07 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Hải Dương và được đổi tên theo Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 73 của 122 trang (1214 bài)Đầu<...7172737475...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ