• Trang chủ
  • Niên lịch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Niên lịch
0_nien-lich_wowtime_Cong-ty-Co-phan-Cao-su-Cong-nghi.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 43 năm ngày thành lập Công ty TNHH MTV Cao su Công nghiệp (30/06/1978 - 30/06/2021)

29-06-2021

Công ty TNHH MTV Cao su Công nghiệp trước đây là Liên Hiệp Nông trường Cao su Đồng Nai được thành lập năm 1978 theo Quyết định số 818/QĐ.UBT ngày 30/06/1978 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở tiếp quản và xây dựng lại các đồn điền cao su trong tỉnh ngoài phạm vi quản lý của Công ty Cao su Đồng Nai thuộc Tổng Công ty Cao su Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 75 của 121 trang (1208 bài)Đầu<...7172737475...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ