• Trang chủ
  • Niềm tin - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Niềm tin

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: "Đảng ta đó - hân hoan một niềm tin!"

03-02-2023

(Kỷ lục) Trong suốt 93 năm qua, Mùa xuân - Đất nước - Dân tộc và Đảng ta đã luôn hòa quyện với nhau làm một, cùng làm nên những kỳ tích, viết nên những trang sử vẻ vang trong lịch sử nước nhà. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam dành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thời đại, làm thay đổi cuộc đời mỗi con người và vận mệnh cả dân tộc. Có thể khẳng định, từ khi có Đảng lãnh đạo, dân tộc Việt Nam đã bước sang một trang mới huy hoàng.