• Trang chủ
  • Nie6n li5ch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nie6n li5ch
0_nienlich_wowtimes_Top-100_100years_Thuvien_KHTH_tp.jpg

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.20) Hành trình 144 năm lưu giữ và khơi nguồn tri thức của Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh (1868- 2022).

26-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là thư viện của các Đô đốc Thống đốc thành lập năm 1868, là thư viện lâu đời nhất của Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ