• Trang chủ
  • Nienlich.vn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nienlich.vn
0_nien-lich_wowtime_Dh_Pham_Van_Dong_PDU-02.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 14 năm ngày thành lập Đại học Phạm Văn Đồng (07/09/2007 - 07/09/2021)

06-09-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường Đại học Phạm Văn Đồng được thành lập tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 07/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ