• Trang chủ
  • Niên lịch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Niên lịch
0_Tau-halong-VINACOMIN.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 14 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN (24/04/2007 – 24/04/2021)

24-04-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Công ty Cổ phần Vận tải thuỷ – TKV (nay là Công ty Cổ phần Vận tải thuỷ – VINACOMIN) được thành lập từ ngày 24/4/2007. Tháng 12 năm 2009, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty đại chúng. Ngành nghề kinh doanh: vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa; vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải...

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 65 của 104 trang (1040 bài)Đầu<...6162636465...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ