• Trang chủ
  • Niên lịch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Niên lịch
0_IETC-truong.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 52 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp (30/10/1968 - 30/10/2020)

30-10-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp (tiền thân là Trường Trung học Xây dựng cơ bản) được thành lập ngày 30/10/1968.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 79 của 104 trang (1035 bài)Đầu<...7677787980...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ