• Trang chủ
  • Nobel vật lý - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nobel vật lý
66714_Marie-curie-Colorized.jpg

[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến Thế giới (P.303) Marie Curie (Ba Lan): Người phụ nữ đầu tiên thế giới đoạt giải Nobel

07-06-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Marie Curie là người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel (Vật lý, 1903), người đầu tiên và người phụ nữ duy nhất hai lần đoạt giải Nobel, và là người duy nhất đoạt giải Nobel trong hai lĩnh vực khoa học. Vào ngày 07 tháng 6 năm 2022, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Marie Curie là “Người phụ nữ đầu tiên thế giới đoạt giải Nobel”.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ