• Trang chủ
  • Olkaria i power station - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Olkaria i power station

[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Phi (AFRI) – P35 - Olkaria I Power Station (Kenya): Nhà máy điện địa nhiệt đầu tiên tại châu Phi

08-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Olkaria I Power Station, Kenya là nhà máy điện địa nhiệt đầu tiên tại châu Phi.