• Trang chủ
  • P.50 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > P.50

[WCSA.WORLD] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất trên thế giới-2018 (P.50) Thư viện Đại học Lehigh, Bethlehem, Pennsylvania.

05-03-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Thư viện Linderman của Lehigh, được gọi là 'Lindy' cho sinh viên, đã đạt được một danh tiếng ấn tượng, đứng đầu danh sách các thư viện đại học đẹp nhất.

Trang 2 của 2 trang (17 bài)Đầu<12