• Trang chủ
  • P.51 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > P.51

[WCSA.WORLD] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất trên thế giới-2018 (P.51) Thư viện Đại học Warsaw, Ba Lan.

05-03-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Thư viện Đại học Warsaw là thư viện của Đại học Warsaw, Ba Lan. Thư viện được thành lập năm 1816, nhà ngôn ngữ học Samuel Linde là giám đốc đầu tiên. Thư viện ban đầu được lưu trữ chủ yếu là các cuốn sách thần học và lịch sử, tuy nhiên bộ sưu tập được mở rộng bởi các giấy tờ từ các lĩnh vực khoa học khác vào năm 1825.

Trang 2 của 2 trang (14 bài)Đầu<12