• Trang chủ
  • P.88 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > P.88

[Top 100 công trình vĩ đại trong lịch sử thế giới - P.88] Công trình Đền thờ hindu Đền Kashi Vishwanatha, Uttar Pradesh, Ấn Độ

10-01-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Đền Kashi Vishwanatha là một trong những công trình được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Trang 2 của 2 trang (14 bài)Đầu<12