• Trang chủ
  • Palestine - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Palestine

Công ty Watergen cung cấp máy chiết nước sạch từ không khí cho dân nghèo tại Palestine

16-01-2021

(worldmark.world) Quy trình sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất nước sạch từ không khí đang mang đến hy vọng cho cư dân ở Dải Gaza khô hạn.