• Trang chủ
  • Parody art museum pattaya - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Parody art museum pattaya
0_Parody-Art-Museum_1.png

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.890. Parody Art Museum Pattaya (Thái Lan): Bảo tàng nghệ thuật biếm họa đầu tiên tại Đông Nam Á

01-08-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Parody Art Museum là bảo tàng buổi đêm về nghệ thuật biếm hoạ đầu tiên trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ