• Trang chủ
  • Penny black - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Penny black

[TIN SÁNG] [WORLDKINGS] Top 500 kỷ lục bất biến Thế giới (P.274) Penny Black (Anh): Con tem bưu chính kết dính đầu tiên trên thế giới được sử dụng trong hệ thống bưu chính công cộng

28-03-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Penny Black là con tem bưu chính kết dính đầu tiên trên thế giới được sử dụng trong hệ thống bưu chính công cộng. Nó được phát hành lần đầu tiên tại Vương quốc Anh vào ngày 1 tháng 5 năm 1840, nhưng không có giá trị sử dụng cho đến ngày 6 tháng 5. Vào ngày 31 tháng 03 năm 2022, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Penny Black là “Con tem bưu chính kết dính đầu tiên trên thế giới được sử dụng trong hệ thống bưu chính công cộng”.