• Trang chủ
  • Perkins and will - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Perkins and will
0_2560px-Bridgestone_Americas_HQ.jpg

Top 50 công ty kiến trúc lớn trên thế giới (P.9) Perkins and Will (Hoa Kỳ): Công ty kiến trúc với thâm niên gần 90 năm trong ngành xây dựng

18-11-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Năm 2015, Fast Company xếp Perkins và Will trong số “10 Công ty Sáng tạo nhất Thế giới về Kiến trúc”.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ