• Trang chủ
  • Phát hiện - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Phát hiện

Angkor Wat cần nhiều đá để xây dựng hơn các kim tự tháp Ai Cập

02-12-2016

(Vietkings) Sau khi được nghiên cứu bởi rất nhiều nhà khoa học, đã có những nhận định cho rằng, lượng đá để xây dựng Angkor Wat rất nhiều, nhiều hơn các kim tự tháp Ai Cập thậm chí chiếm diện tích lớn hơn Paris thủ đô của nước Pháp.

Trang 11 của 11 trang (109 bài)Đầu<...11