• Trang chủ
  • Phát triển du lịch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Phát triển du lịch
0_50-phan-tram-lang-nghe.jpg

Việt Nam phấn đấu đạt 50% làng nghề tham gia chuỗi giá trị du lịch nông thôn

27-07-2021

(kyluc.vn - IndochinaKings.org) Tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT vừa tổ chức hội thảo định hướng và giải pháp phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ