• Trang chủ
  • Phương châm để có cuộc sống hạnh phúc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Phương châm để có cuộc sống hạnh phúc

10 phương châm để có cuộc sống hạnh phúc và dài lâu của dân tộc thọ nhất thế giới

26-09-2017

Người Nhật Bản vốn nổi tiếng là những người trường thọ nhất thế giới. Điều đó có được một phần là nhờ Ikigai - triết lý sống lâu, khoẻ và hạnh phúc của người dân xứ mặt trời mọc.