• Trang chủ
  • Phạm đình phong - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Phạm đình phong

(WORLDKINGS.VALUES) Những Kỷ lục Thế giới của Việt Nam (P.14) Công trình Sách Lịch sử Võ học Việt Nam chuyển ngữ sang tiếng nước ngoài đầu tiên trên thế giới

17-12-2018

(WORLDKINGS.VIETKINGS) Sau gần 12 năm, vừa điền dã, nghiên cứu, sưu tập nguồn sử liệu, vừa đúc kết, biên soạn, đến tháng 6/2012 tác phẩm “Lịch sử Võ học Việt Nam” ra đời. Ngay sau khi xuất bản, tác phẩm được giới thiệu rộng rãi và được giới truyền thông, nghiên cứu và độc giả hết sức đón nhận.