• Trang chủ
  • Phẩu thuật - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Phẩu thuật

VIETKINGS - Những Tổ nghề nổi tiếng thế giới (19): Hoa Đà, một trong những ông tổ y học cổ truyền bật nhất Trung Hoa

15-02-2019

KYLUC.VN - Hoa Đà được xem là vị trí bác sĩ phẫu thuật vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc.