• Trang chủ
  • Phật tổ đản sanh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Phật tổ đản sanh
0_4.jpg

Chiêm bái tôn tượng Phật Tổ Đản Sanh lớn nhất Việt Nam tại chùa Phước Quang

05-12-2016

(Kỷ lục) Tôn tượng được tôn dựng tao nhã linh nghiêm với pháp số pháp ý ấn tượng. Chiều cao tượng 18m, chiều ngang 5m tượng trưng cho Báo thân Phật chính là Chân tâm của Ứng thân, hay Hóa thân (sa. Nirmanakaya), là thân của Phật có dạng con người sống trên Địa cầu như lời Phật thuyết "Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành".

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ