• Trang chủ
  • Phục hồi thương mại toàn cầu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Phục hồi thương mại toàn cầu
0_trien-lam-trade-indo.jpg

Triển lãm thương mại lớn nhất Indonesia sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến

25-10-2021

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Triển lãm Thương mại Indonesia lần thứ 36 - Phiên bản số (TEI - DE) 2021 sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 năm 2021.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ