• Trang chủ
  • Phan châu trinh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Phan châu trinh

(WOWTIMES- Ngày kỷ niệm) Kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà yêu nước Phan Châu Trinh (9/9/1872 - 9/9/2022)

09-09-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Nhà yêu nước Phan Châu Trinh, hiệu là Tây Hồ, Hy Mã, tự là Tử Cán. Ông sinh ngày 9/9/1872, là nhà thơ, nhà văn, và là nhà hoạt động chính trị thời cận đại trong lịch sử Việt Nam.