• Trang chủ
  • Phiên đấu giá nghệ thuật đắt nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Phiên đấu giá nghệ thuật đắt nhất thế giới

Điểm tin kỷ lục: Phiên đấu giá nghệ thuật đắt nhất thế giới

17-01-2020

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Trong một cuộc đấu giá nghệ thuật, một bức tranh đã được bán đấu giá hồi tháng 10 với giá 11,1 triệu euro.