• Trang chủ
  • Phiên bản - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Phiên bản

Ủy ban Kỹ thuật số Chính phủ Campuchia lên kế hoạch cung cấp phiên bản ChatGPT bằng tiếng Khmer

17-03-2023

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Ủy ban Kỹ thuật số Chính phủ Campuchia đang có kế hoạch cung cấp phiên bản tiếng Khmer của ChatGPT tới công chúng.

Trang 1 của 2 trang (20 bài)12>Cuối