• Trang chủ
  • Pluralsight - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Pluralsight
0_lon-Pluralsight-2.jpg

Top 20 nền tảng học tập trực tuyến hàng đầu (P.5) - Pluralsight (Hoa Kỳ) : Lựa chọn đáng tin cậy trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lập trình máy tính

12-03-2021

(kyluc.vn – WorldKings.org) Pluralsight là một trong những nền tảng học tập trực tuyến tốt nhất dành cho những người có nhu cầu cập nhật kỹ năng lập trình và theo đuổi các xu hướng mới nhất trong ngành công nghệ thông tin.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ