• Trang chủ
  • Priceoftravel - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Priceoftravel

(Top – Best Asean) Vientiane (Lào): Điểm đến rẻ nhất Đông Nam Á theo trang web PriceOfTravel

12-07-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Theo tính toán của trang web PriceOfTravel, thủ đô Vientiane của Lào được xếp hạng là điểm đến rẻ nhất Đông Nam Á.