• Trang chủ
  • Programme - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Programme

Chính phủ Lào và tư nhân mở rộng hỗ trợ chương trình bữa ăn học đường

19-04-2024

(kyluc.vn - indochinakings.org) Chính phủ Lào cùng với các doanh nghiệp tư nhân đã cam kết tiếp tục hỗ trợ Dự án Khuyến khích Bữa ăn Học đường nhằm cải thiện tỷ lệ nhập học ở các khu vực hẻo lánh của Lào bằng cách cung cấp bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày cho học sinh.