• Trang chủ
  • Protein - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Protein
0_Air-Protein-1.jpg

[USKINGS] Top 100 Kỷ lục bất biến Hoa Kỳ - P26 - Air Protein (California) : Công ty đầu tiên Hoa Kỳ tạo ra protein từ không khí thông qua quá trình biến đổi CO2

20-01-2022

(kyluc.vn – uskings.us) (kyluc.vn – uskings.us) Vào ngày 12 tháng 11 năm 2019, Air Protein, công ty có trụ sở tại Bay-Area đã đi tiên phong trong lĩnh vực tiêu dùng mới: thực phẩm chế biến từ không khí, công bố việc tạo ra loại thịt dựa trên không khí đầu tiên được tạo ra từ các nguyên tố có trong không khí mà con người hít thở.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ