• Trang chủ
  • Ptt public company limited - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ptt public company limited

(Top – Best Asean) PTT Public Company Limited (Thái Lan): Công ty dầu khí lớn nhất Đông Nam Á năm 2022

01-10-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) PTT Public Company Limited hay đơn giản là PTT là một công ty năng lượng Thái Lan được tư nhân hóa từ Cơ quan Dầu khí Thái Lan.