• Trang chủ
  • Québec - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Québec

Nhà hát kỳ lạ: Sân khấu ở Canada, ghế ngồi ở Mỹ

21-06-2019

Vì vị trí đặc biệt nằm trên ranh giới giữa Canada và Mỹ nên nhà hát này mới đặc biệt như vậy.