• Trang chủ
  • Quýt hồng lai vung - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Quýt hồng lai vung

Hành trình tìm kiếm và quảng bá Đặc sản Việt Nam 2020 - Đề cử 07: Quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp)

14-07-2020

(TOPVIETNAM - VIETKINGS) Quýt hồng là cây ăn quả đặc sản của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã có danh tiếng lâu đời và có giá trị kinh tế cao hơn so với các loại cây có múi khác.