• Trang chủ
  • Quạt cổ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Quạt cổ

Thế giới sưu tập (P63) Bộ sưu tập có một không hai của "Ông vua Quạt cổ" Việt Nam

31-08-2016

(Kỷ lục - Vietkings) Người Hà Nội gọi ông là "thần gió", "vua gió" bởi ông có tài làm "hồi sinh" lại bộ sưu tập quạt cổ hàng trăm năm tuổi đã ngủ vùi trong bóng tối. Đó là Kỷ lục gia Trần Công Phúc(sinh năm 1942), một công nhân cơ khí Xí nghiệp Đầu máy xe lửa Hà Nội đã nghỉ hưu.