• Trang chủ
  • Quả bóng đá lâu đời nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Quả bóng đá lâu đời nhất thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.767] Stirling Smith Art Gallery and Museum (Scotland): Bảo tàng sở hữu quả bóng đá lâu đời nhất thế giới

25-11-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Stirling Smith Art Gallery and Museum hay Phòng trưng bày và Bảo tàng Nghệ thuật Stirling Smith, trước đây là Viện Smith, là một bảo tàng nghệ thuật và lịch sử địa phương ở Stirling, Scotland. Bảo tàng được thành lập vào năm 1874 theo di chúc của nghệ sĩ Thomas Stuart Smith.