• Trang chủ
  • Quảng bá - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Quảng bá

(VietKings.Trip 2017) Hành trình quảng bá Kỷ lục Việt Nam ra thế giới (P7) Ga Đà Lạt - Lâm Đồng

27-06-2017

(Kỷ lục - VietKings) Được xây dựng hơn 85 năm trước, Ga Đà Lạt là nhà ga cổ ở Việt Nam và có kiến trúc đường xe lửa răng cưa hiếm có trên thế giới.

Trang 62 của 62 trang (618 bài)Đầu<...6162