• Trang chủ
  • Quảng trường bolivar - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Quảng trường bolivar

[Top 100 biểu tượng quốc gia trên thế giới (2018)-P75] Quảng Trường Bolivar, Caracas, Venezuela

29-10-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Quảng trường Bolivar (Tiếng Tây Ban Nha: Plaza Bolívar) ở thủ đô Caracas là một trong những công trình công cộng quan trọng nhất và là biểu tượng của thủ đô Venezuela