• Trang chủ
  • Quốc gia lớn nhất trên thế giới không sở hữu bất kỳ sân bay nào - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Quốc gia lớn nhất trên thế giới không sở hữu bất kỳ sân bay nào

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.676] Andorra: Quốc gia lớn nhất trên thế giới không sở hữu bất kỳ sân bay nào

10-08-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Trong số các quốc gia độc lập trên thế giới, chỉ có năm trong số sáu quốc gia nhỏ của châu Âu không có sân bay trong lãnh thổ của mình, mặc dù tất cả đều có ít nhất một sân bay trực thăng. Đó là Andorra (lớn nhất), Liechtenstein, Monaco, San Marino và Thành phố Vatican.