• Trang chủ
  • Quốc gia nóng nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Quốc gia nóng nhất thế giới

Điểm tin Kỷ lục: Quốc gia nóng nhất thế giới, 90% diện tích lãnh thổ là sa mạc

31-03-2020

Đây là một trong những quốc gia nóng và khô nhất thế giới với 90% diện tích là sa mạc.