• Trang chủ
  • Quan hệ công chúng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Quan hệ công chúng

(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P970 - Edelman (New York) : Công ty quan hệ công chúng lớn nhất Hoa Kỳ

25-10-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Edelman là một công ty tư vấn tiếp thị và quan hệ công chúng của Mỹ, được thành lập vào năm 1952 bởi Daniel Edelman. Nó hiện do con trai ông Richard Edelman điều hành. Đây là công ty quan hệ công chúng lớn nhất ở Hoa Kỳ, với thu nhập tự do vào năm 2020 là 840 triệu đô la Mỹ và tổng số 5.703 nhân viên.