• Trang chủ
  • Quyển koran lâu đời nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Quyển koran lâu đời nhất thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.641] Holy Koran Mushaf of Othman (Uzbekistan): Quyển kinh Koran lâu đời nhất thế giới

01-11-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Bản thảo này do Hội đồng Hồi giáo của Uzbekistan nắm giữ, là bản viết sớm nhất của kinh Koran. Đây là phiên bản cuối cùng, được gọi là Mushaf of Othman, thay thế tất cả các phiên bản khác.