• Trang chủ
  • Quỹ tình thương việt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Quỹ tình thương việt
0_Untitled-1.jpg

VietKings và Quỹ Tình Thương Việt tiếp sức cho 4 cơ sở bảo trợ xã hội tại TP.HCM với hành trình Hạt gạo nghĩa tình

07-01-2022

(Kỷ lục - VietKings) Mở đầu một năm mới 2022 với tràn đầy tình thương và năng lượng tích cực, vào ngày 7/1/2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) - Viện Kỷ lục Việt Nam (VietMaster) cùng Quỹ Tình Thương Việt đã tổ chức chuyến trao tặng 1,8 tấn gạo đến bốn cơ sở bảo trợ tại TP.HCM: Mái ấm Thiện Duyên, mái ấm Thiên Phước, chùa Kỳ Quang 2 và Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ Trẻ em Tam Bình. Đây là một trong những nội dung của hành trình "Hạt gạo nghĩa tình".

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ