• Trang chủ
  • Rạp xiếc lớn nhất thế giới tính theo sức chứa - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Rạp xiếc lớn nhất thế giới tính theo sức chứa

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.850] Xiamen Ling Ling International Circus City (Trung Quốc): Rạp xiếc lớn nhất thế giới tính theo sức chứa

13-09-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Nhà hát xiếc quốc tế là rạp xiếc lớn nhất thế giới có thể chứa 10.000 người xem biểu diễn xiếc đồng thời.