• Trang chủ
  • Red boatm - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Red boatm

Bỏ việc kỹ sư ở Apple đi bán nước mắm Việt trên đất Mỹ

03-06-2016

Có kinh nghiệm làm việc 16 năm tại Apple nhưng để làm mẹ vui lòng, Cường Phạm đã quyết định quay lại Việt Nam để gây dựng thương hiệu nước mắm cho riêng mình mang tên Red Boat.