• Trang chủ
  • Red dot design museum - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Red dot design museum
0_Red-Dot-Design-Museum_1.jpg

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.889. Red Dot Design Museum (Singapore): Bảo tàng thiết kế đương đại đầu tiên tại Đông Nam Á

30-07-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Red Dot Design Museum (Bảo tàng thiết kế Red Dot) là một bảo tàng trưng bày thiết kế sáng tạo gồm các tiện ích và nghệ thuật nằm dọc theo Đường dạo bộ Bờ sông tại Vịnh Marina.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ