• Trang chủ
  • Robert c. byrd green bank telescope - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Robert c. byrd green bank telescope

(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P969 - Robert C. Byrd Green Bank Telescope (West Virginia) : Kính viễn vọng vô tuyến lớn có thể giám sát hoàn toàn nhất Hoa Kỳ

25-10-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Kính viễn vọng Green Bank Robert C. Byrd (GBT) ở Green Bank, West Virginia, Hoa Kỳ là kính viễn vọng vô tuyến có thể điều khiển hoàn toàn lớn nhất Hoa Kỳ và cả thế giới. Địa điểm Green Bank là một phần của Đài quan sát thiên văn vô tuyến quốc gia (NRAO) cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2016. Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2016, kính thiên văn đã được vận hành bởi Đài thiên văn Green Bank mới tách ra. Kính viễn vọng vinh danh tên của Thượng nghị sĩ Robert C. Byrd, người đại diện cho West Virginia và người đã thúc đẩy tài trợ cho kính viễn vọng này được thông qua tại Quốc hội.