• Trang chủ
  • Robert schuman - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Robert schuman

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2022] Kỷ niệm 37 năm thành lập Ngày Châu Âu, đặt nền móng cho Liên minh Châu Âu ngày nay (09/05/1985 – 09/05/2022)

08-05-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Kỷ niệm 37 năm thành lập Ngày Châu Âu, đặt nền móng cho Liên minh Châu Âu (EU) ngày nay (09/05/1985 – 09/05/2022)