• Trang chủ
  • Robot - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Robot
0_Unimation-1.jpg

(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1134 - Unimate (Connecticut) : Công ty chế tạo robot công nghiệp đầu tiên tại Hoa Kỳ

13-05-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Unimation là công ty chế tạo robot công nghiệp đầu tiên trên thế giới. Nó được thành lập vào năm 1962 bởi Joseph F. Engelberger và George Devol và được đặt tại Danbury, Connecticut. Devol đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho cánh tay robot công nghiệp vào năm 1954; Bằng sáng chế Hoa Kỳ 2.988.237 được cấp vào năm 1961.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 23 trang (224 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ